Skip to main content

Alternator značenje

Šta znači Alternator

Na latinici: Definicija i značenje reči Alternator (od latinske reči: alternator)fizika: mašina za proizvođenje naizmenične struje.

Reč Alternator napisana unazad: rotanretla

Alternator se sastoji od 10 slova.

Šta je Alternator

На Ћирилици: (нлат. алтернатор) физ. машина за произвођење наизменичне струје.

Slično: 
Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnj...
Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ići napre...
Sve reči na slovo a