Skip to main content

Alterum tantum značenje

šta znači Alterum tantum

Na latinici: Definicija i značenje reči Alterum tantum (latinski alterum tantum) još jednom toliko, dvostruko;trgovina: kamate koje su se popele do visine glavnice.

Reč Alterum tantum sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. алтерум тантум) још једном толико, двоструко; трг. камате које су се попеле до висине главнице.


Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnj...
Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ići napre...
Sve reči na slovo a