Skip to main content

Altes značenje

šta znači Altes

Na latinici: Definicija i značenje reči Altes (fr. altesse) visočanstvo, visost, svetlost (titula)

Reč Altes sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. алтессе) височанство, висост, светлост (титула)


Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnj...
Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ići napre...
Sve reči na slovo a