Skip to main content

Altimetar značenje

šta znači Altimetar

Na latinici: Definicija i značenje reči Altimetar (latinski altus visok, od grčke reči: metron me-rilo, mera) visinomer, sprava za merenje visina

Reč Altimetar sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. алтус висок, грч. метрон ме-рило, мера) висиномер, справа за мерење висина


Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnj...
Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ići napre...
Sve reči na slovo a