Skip to main content

Altimetrija značenje

šta znači Altimetrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Altimetrija (latinski altus, od grčke reči: metrfa) veština ili nauka merenja visina.

Reč Altimetrija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. алтус, грч. метрфа) вештина или наука мерења висина.


Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnj...
Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ići napre...
Sve reči na slovo a