Skip to main content

Altin značenje

šta znači Altin

Na latinici: Definicija i značenje reči Altin (tur. altin) l. zlato, turski zlatni novac, dukat; 2. ruski bakreni novac.

Reč Altin sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. алтин) л. злато, турски златни новац, дукат; 2. руски бакрени новац.


Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnj...
Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ići napre...
Sve reči na slovo a