Skip to main content

Alting značenje

šta znači Alting

Na latinici: Definicija i značenje reči Alting (dan.) islandski parlamenat.

Reč Alting sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (дан.) исландски парламенат.


Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnj...
Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ići napre...
Sve reči na slovo a