Skip to main content

Altruizam značenje

Šta znači Altruizam


Altruizam

latinica:

Definicija i značenje reči Altruizam (od od italijanske reči: altrui drugi, latinski alteri huic ovom drugom) fil. način osećanja, mišljenja i delanja koji se upravlja obzirima na dobro svojih bližnjih, pa i celoga čovečanstva; ljubav prema bližnjima, nesebičnost; termin potiče od O. Konta; tuizam

Reč Altruizam napisana unazad: maziurtla

Altruizam se sastoji od 9 slova.

sta je Altruizam

Slično:
Šta znači Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Šta znači Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju pr...
Šta znači Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Šta znači Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Šta znači Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Šta znači Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ...