Skip to main content

Altruizam značenje

šta znači Altruizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Altruizam (odod italijanske reči: altrui drugi, latinski alteri huic ovom drugom) fil. način osećanja, mišljenja i delanja koji se upravlja obzirima na dobro svojih bližnjih, pa i celoga čovečanstva; ljubav prema bližnjima, nesebičnost; termin potiče od O. Konta; tuizam

Reč Altruizam sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (од итал. алтруи други, лат. алтери хуиц овом другом) фил. начин осећања, мишљења и делања који се управља обзирима на добро својих ближњих, па и целога човечанства; љубав према ближњима, несебичност; термин потиче од О. Конта; туизам


Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnj...
Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ići napre...
  • 2022-10-08 06:19:23

    Od italijanskog? Poreklo italijanskog jezika. Lol

Sve reči na slovo a