Skip to main content

Amid značenje

šta znači Amid

Na latinici: Definicija i značenje reči Amid (od latinske reči: amida) hen. amonijak čiji je vodonik zamenila kiselina

Reč Amid sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (нлат. амида) хен. амонијак чији је водоник заменила киселина


Amišan lukav...
Amidža stric; fig, starac, deda...
Amitotičan biol. kod koga postoji amitoza....
Amitoza biol. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji....
Amirante vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji....
Amiotrofija med. veoma teška i neizlečiva dečja bolest, kao posledica teških pr...
Sve reči na slovo a