Skip to main content

Amiotrofija značenje

šta znači Amiotrofija

Na latinici: Definicija i značenje reči Amiotrofija (od grčke reči: a-, mys mišić, trophe ishrana) med. veoma teška i neizlečiva dečja bolest, kao posledica teških promena u rtenjačnoj moždini.

Reč Amiotrofija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, мyс мишић, тропхе исхрана) мед. веома тешка и неизлечива дечја болест, као последица тешких промена у ртењачној мождини.


Amišan lukav...
Amidža stric; fig, starac, deda...
Amitotičan biol. kod koga postoji amitoza....
Amitoza biol. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji....
Amirante vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji....
Amiotrofija med. veoma teška i neizlečiva dečja bolest, kao posledica teških pr...
Sve reči na slovo a