Skip to main content

Amitotičan značenje

šta znači Amitotičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Amitotičan (od grčke reči: amytto param, razdirem)biologija: kod koga postoji amitoza.

Reč Amitotičan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. амyтто парам, раздирем) биол. код кога постоји амитоза.


Amišan lukav...
Amidža stric; fig, starac, deda...
Amitotičan biol. kod koga postoji amitoza....
Amitoza biol. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji....
Amirante vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji....
Amiotrofija med. veoma teška i neizlečiva dečja bolest, kao posledica teških pr...
Sve reči na slovo a