Skip to main content

Amišan značenje

šta znači Amišan

Na latinici: Definicija i značenje reči Amišan lukav

Reč Amišan sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: лукав


Amišan lukav...
Amidža stric; fig, starac, deda...
Amitotičan biol. kod koga postoji amitoza....
Amitoza biol. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji....
Amirante vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji....
Amiotrofija med. veoma teška i neizlečiva dečja bolest, kao posledica teških pr...
Sve reči na slovo a