Skip to main content

Amirante značenje

šta znači Amirante

Na latinici: Definicija i značenje reči Amirante (tl. amirante) vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji.

Reč Amirante sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (тл. амиранте) врховни заповедник сувоземне и поморске војне силе у Шпанији.


Amišan lukav...
Amidža stric; fig, starac, deda...
Amitotičan biol. kod koga postoji amitoza....
Amitoza biol. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji....
Amirante vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji....
Amiotrofija med. veoma teška i neizlečiva dečja bolest, kao posledica teških pr...
Sve reči na slovo a