Skip to main content

Amidža značenje

šta znači Amidža

Na latinici: Definicija i značenje reči Amidža (tur. amica, amca) stric; fig, starac, deda

Reč Amidža sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. амица, амца) стриц; фиг, старац, деда


Amišan lukav...
Amidža stric; fig, starac, deda...
Amitotičan biol. kod koga postoji amitoza....
Amitoza biol. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji....
Amirante vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji....
Amiotrofija med. veoma teška i neizlečiva dečja bolest, kao posledica teških pr...
Sve reči na slovo a