Skip to main content

Amitoza značenje

šta znači Amitoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Amitoza (od grčke reči: amytto param, razdirem)biologija: direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji.

Reč Amitoza sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. амyтто парам, раздирем) биол. директна деоба једра у животињској или биљно ј ћелији.


Amišan lukav...
Amidža stric; fig, starac, deda...
Amitotičan biol. kod koga postoji amitoza....
Amitoza biol. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji....
Amirante vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji....
Amiotrofija med. veoma teška i neizlečiva dečja bolest, kao posledica teških pr...
Sve reči na slovo a