Skip to main content

Amidin značenje

šta znači Amidin

Na latinici: Definicija i značenje reči Amidin (od latinske reči: amida) hen. unutarnji glavni sastojak zrnca skrobnog brašna.

Reč Amidin sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нлат. амида) хен. унутарњи главни састојак зрнца скробног брашна.


Amišan lukav...
Amidža stric; fig, starac, deda...
Amitotičan biol. kod koga postoji amitoza....
Amitoza biol. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji....
Amirante vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji....
Amiotrofija med. veoma teška i neizlečiva dečja bolest, kao posledica teških pr...
Sve reči na slovo a