Skip to main content

Amigdalin značenje

šta znači Amigdalin

Na latinici: Definicija i značenje reči Amigdalin (od grčke reči: amygdalon badem) bademova gorčina, glikozid u gorkom bedemu, jezgru šljiva, kajsija, bresaka, trešanja; otrovan.

Reč Amigdalin sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. амyгдалон бадем) бадемова горчина, гликозид у горком бедему, језгру шљива, кајсија, бресака, трешања; отрован.


Amišan lukav...
Amidža stric; fig, starac, deda...
Amitotičan biol. kod koga postoji amitoza....
Amitoza biol. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji....
Amirante vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji....
Amiotrofija med. veoma teška i neizlečiva dečja bolest, kao posledica teških pr...
Sve reči na slovo a