Skip to main content

Amigdalitis značenje

šta znači Amigdalitis

Na latinici: Definicija i značenje reči Amigdalitis (od grčke reči: amygdale badem)medicina: zapaljenje krajnika

Reč Amigdalitis sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. амyгдале бадем) мед. запаљење крајника


Amišan lukav...
Amidža stric; fig, starac, deda...
Amitotičan biol. kod koga postoji amitoza....
Amitoza biol. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji....
Amirante vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji....
Amiotrofija med. veoma teška i neizlečiva dečja bolest, kao posledica teških pr...
Sve reči na slovo a