Skip to main content

Amikabili mode značenje

šta znači Amikabili mode

Na latinici: Definicija i značenje reči Amikabili mode (latinski amicabili modo) na prijateljski način, na lep način.

Reč Amikabili mode sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. амицабили модо) на пријатељски начин, на леп начин.


Amišan lukav...
Amidža stric; fig, starac, deda...
Amitotičan biol. kod koga postoji amitoza....
Amitoza biol. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji....
Amirante vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji....
Amiotrofija med. veoma teška i neizlečiva dečja bolest, kao posledica teških pr...
Sve reči na slovo a