Skip to main content

Amikabilis kompozicio značenje

šta znači Amikabilis kompozicio

Na latinici: Definicija i značenje reči Amikabilis kompozicio (latinski amicabilis compositio)pravo: prijateljski sporazum, prijateljska nagodba.

Reč Amikabilis kompozicio sastoji se od 21 slova.

На Ћирилици: (лат. амицабилис цомпоситио) прав. пријатељски споразум, пријатељска нагодба.


Amišan lukav...
Amidža stric; fig, starac, deda...
Amitotičan biol. kod koga postoji amitoza....
Amitoza biol. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji....
Amirante vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji....
Amiotrofija med. veoma teška i neizlečiva dečja bolest, kao posledica teških pr...
Sve reči na slovo a