Skip to main content

Amikalan značenje

Šta znači Amikalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Amikalan (latinski amicus prijatelj, amicalis) prijateljski, drugarski.

Reč Amikalan napisana unazad: nalakima

Amikalan se sastoji od 8 slova.

Šta je Amikalan

На Ћирилици: (лат. амицус пријатељ, амицалис) пријатељски, другарски.

Slično: 
Amišan lukav...
Amidža stric; fig, starac, deda...
Amitotičan biol. kod koga postoji amitoza....
Amitoza biol. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji....
Amirante vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji....
Amiotrofija med. veoma teška i neizlečiva dečja bolest, kao posledica teških pr...
Sve reči na slovo a