Skip to main content

Amiksija značenje

šta znači Amiksija

Na latinici: Definicija i značenje reči Amiksija (od grčke reči: a-, tuha sluz) ned. nedostatak (ili: nemanje) sluzi.

Reč Amiksija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, туха слуз) нед. недостатак (или: немање) слузи.


Amišan lukav...
Amidža stric; fig, starac, deda...
Amitotičan biol. kod koga postoji amitoza....
Amitoza biol. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji....
Amirante vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji....
Amiotrofija med. veoma teška i neizlečiva dečja bolest, kao posledica teških pr...
Sve reči na slovo a