Skip to main content

Amilacea značenje

šta znači Amilacea

Na latinici: Definicija i značenje reči Amilacea (od latinske reči: amylacea) pl. farn. lekovi koji sadrže u sebi skrob.

Reč Amilacea napisana unazad: aecalimA i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. амyлацеа) пл. фарн. лекови који садрже у себи скроб.

Slično: 
Amišan lukav...
Amidža stric; fig, starac, deda...
Amitotičan biol. kod koga postoji amitoza....
Amitoza biol. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji....
Amirante vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji....
Amiotrofija med. veoma teška i neizlečiva dečja bolest, kao posledica teških pr...
Sve reči na slovo a