Skip to main content

Amiloidva degeneracija značenje

Šta znači Amiloidva degeneracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Amiloidva degeneracija med. skupljanje belančevine između ćelija svih organa, naročito slezine, jetre, bubrega i creva, koji usled toga postaju nesposobni za oba-vljanje svojih funkcija.

Reč Amiloidva degeneracija napisana unazad: ajicareneged avdiolima

Amiloidva degeneracija se sastoji od 22 slova.

Šta je Amiloidva degeneracija

На Ћирилици: мед. скупљање беланчевине између ћелија свих органа, нарочито слезине, јетре, бубрега и црева, који услед тога постају неспособни за оба-вљање својих функција.

Slično: 
Amišan lukav...
Amidža stric; fig, starac, deda...
Amitotičan biol. kod koga postoji amitoza....
Amitoza biol. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji....
Amirante vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji....
Amiotrofija med. veoma teška i neizlečiva dečja bolest, kao posledica teških pr...
Sve reči na slovo a