Skip to main content

Amiloza značenje

šta znači Amiloza

Na latinici: Definicija i značenje reči Amiloza (od grčke reči: amylon skrob) hen. organsko jedinjenje SvN10O5, ili mnogogubo toga; ned. v. amiloidna degeneracija.

Reč Amiloza napisana unazad: azolimA i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. амyлон скроб) хен. органско једињење СвН10О5, или многогубо тога; нед. в. амилоидна дегенерација.

Slično: 
Amišan lukav...
Amidža stric; fig, starac, deda...
Amitotičan biol. kod koga postoji amitoza....
Amitoza biol. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji....
Amirante vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji....
Amiotrofija med. veoma teška i neizlečiva dečja bolest, kao posledica teških pr...
Sve reči na slovo a