Skip to main content

Amilum značenje

šta znači Amilum

Na latinici: Definicija i značenje reči Amilum (latinski amylum, od grčke reči: amylon) hen. skrob, štirak, skrobno brašno

Reč Amilum napisana unazad: mulimA i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. амyлум, грч. амyлон) хен. скроб, штирак, скробно брашно

Slično: 
Amišan lukav...
Amidža stric; fig, starac, deda...
Amitotičan biol. kod koga postoji amitoza....
Amitoza biol. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji....
Amirante vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji....
Amiotrofija med. veoma teška i neizlečiva dečja bolest, kao posledica teških pr...
Sve reči na slovo a