Skip to main content

Amimetičan značenje

šta znači Amimetičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Amimetičan (od grčke reči: a-mfmetos) nepodražljiv.

Reč Amimetičan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. а-мфметос) неподражљив.


Amišan lukav...
Amidža stric; fig, starac, deda...
Amitotičan biol. kod koga postoji amitoza....
Amitoza biol. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji....
Amirante vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji....
Amiotrofija med. veoma teška i neizlečiva dečja bolest, kao posledica teških pr...
Sve reči na slovo a