Skip to main content

Amimija značenje

šta znači Amimija

Na latinici: Definicija i značenje reči Amimija (od grčke reči: a-, mfmesis podražavanje)medicina: nesposobnost igranja crtama lica kod obo-lelih od mozga.

Reč Amimija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, мфмесис подражавање) мед. неспособност играња цртама лица код обо-лелих од мозга.


Amišan lukav...
Amidža stric; fig, starac, deda...
Amitotičan biol. kod koga postoji amitoza....
Amitoza biol. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji....
Amirante vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji....
Amiotrofija med. veoma teška i neizlečiva dečja bolest, kao posledica teških pr...
Sve reči na slovo a