Skip to main content

Aminterije značenje

šta znači Aminterije

Na latinici: Definicija i značenje reči Aminterije (od grčke reči: atupb branim, odbranjujem, od latinske reči: amynteria) pl.medicina: zaštitna sredstva, lekovi koji služe za predohranu.

Reč Aminterije sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. атупб браним, одбрањујем, нлат. амyнтериа) пл. мед. заштитна средства, лекови који служе за предохрану.


Amišan lukav...
Amidža stric; fig, starac, deda...
Amitotičan biol. kod koga postoji amitoza....
Amitoza biol. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji....
Amirante vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji....
Amiotrofija med. veoma teška i neizlečiva dečja bolest, kao posledica teških pr...
Sve reči na slovo a