Skip to main content

Amizeta značenje

šta znači Amizeta

Na latinici: Definicija i značenje reči Amizeta (fr. amusette) zabavica, razonoda; igračka; vojska: vrsta lakog poljskog topa.

Reč Amizeta sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. амусетте) забавица, разонода; играчка; вој. врста лаког пољског топа.


Amišan lukav...
Amidža stric; fig, starac, deda...
Amitotičan biol. kod koga postoji amitoza....
Amitoza biol. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji....
Amirante vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji....
Amiotrofija med. veoma teška i neizlečiva dečja bolest, kao posledica teških pr...
Sve reči na slovo a