Skip to main content

Amizirati značenje

šta znači Amizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Amizirati (fr. amuser) zabavljati, zanimati, uveseljavati, razonođavati.

Reč Amizirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. амусер) забављати, занимати, увесељавати, разонођавати.


Amišan lukav...
Amidža stric; fig, starac, deda...
Amitotičan biol. kod koga postoji amitoza....
Amitoza biol. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji....
Amirante vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji....
Amiotrofija med. veoma teška i neizlečiva dečja bolest, kao posledica teških pr...
Sve reči na slovo a