Skip to main content

Andamento značenje

šta znači Andamento

Na latinici: Definicija i značenje reči Andamento (ital. andare ići, andamento) hod; muz. deo jedne fuge.

Reč Andamento napisana unazad: otnemadnA i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. андаре ићи, андаменто) ход; муз. део једне фуге.

Slično: 
Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a