Skip to main content

Andamento značenje

šta znači Andamento

Na latinici: Definicija i značenje reči Andamento (ital. andare ići, andamento) hod; muz. deo jedne fuge.

Reč Andamento sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. андаре ићи, андаменто) ход; муз. део једне фуге.


Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a