Skip to main content

Androfag značenje

šta znači Androfag

Na latinici: Definicija i značenje reči Androfag (od grčke reči: andro-phagos) ljudožder;isto znači i antropofag.

Reč Androfag sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. андро-пхагос) људождер; уп. антропофаг.


Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a