Skip to main content

Androfobija značenje

šta znači Androfobija

Na latinici: Definicija i značenje reči Androfobija (od grčke reči: apeg, phobos) strah od ljudi, od muškaraca

Reč Androfobija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. апег, пхобос) страх од људи, од мушкараца


Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a