Skip to main content

Androfobija značenje

šta znači Androfobija

Na latinici: Definicija i značenje reči Androfobija (od grčke reči: apeg, phobos) strah od ljudi, od muškaraca

Reč Androfobija napisana unazad: ajibofordnA i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. апег, пхобос) страх од људи, од мушкараца

Slično: 
Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a