Skip to main content

Androfonomanija značenje

šta znači Androfonomanija

Na latinici: Definicija i značenje reči Androfonomanija (od grčke reči: apeg, phonos ubistvo, mama strast)medicina: ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava.

Reč Androfonomanija sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. апег, пхонос убиство, мама страст) мед. лудило које гони људе на вршење убистава.


Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
  • 2021-11-29 19:49:24

    Elvin

    Super

Sve reči na slovo a