Skip to main content

Androtomija značenje

šta znači Androtomija

Na latinici: Definicija i značenje reči Androtomija (od grčke reči: apeg, temno sečem)anatomija: sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitivanja.

Reč Androtomija napisana unazad: ajimotordnA i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. апег, темно сечем) знат. сечење човека, нарочито људског леша ради научног испитивања.

Slično: 
Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a