Skip to main content

Androtomija značenje

šta znači Androtomija

Na latinici: Definicija i značenje reči Androtomija (od grčke reči: apeg, temno sečem)anatomija: sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitivanja.

Reč Androtomija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. апег, темно сечем) знат. сечење човека, нарочито људског леша ради научног испитивања.


Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a