Skip to main content

Androsteron značenje

šta znači Androsteron

Na latinici: Definicija i značenje reči Androsteron (od grčke reči:) muški spolni hormon.

Reč Androsteron sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч.) мушки сполни хормон.


Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a