Skip to main content

Androsteron značenje

šta znači Androsteron

Na latinici: Definicija i značenje reči Androsteron (od grčke reči:) muški spolni hormon.

Reč Androsteron napisana unazad: noretsordnA i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч.) мушки сполни хормон.

Slično: 
Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a