Skip to main content

Androfob značenje

šta znači Androfob

Na latinici: Definicija i značenje reči Androfob (od grčke reči: apeg, phobos strah, bekstvo) onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca

Reč Androfob sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. апег, пхобос страх, бекство) онај који зазире од људи, који се плаши људи, мушкараца


Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a