Skip to main content

Androfob značenje

šta znači Androfob

Na latinici: Definicija i značenje reči Androfob (od grčke reči: apeg, phobos strah, bekstvo) onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca

Reč Androfob napisana unazad: bofordnA i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. апег, пхобос страх, бекство) онај који зазире од људи, који се плаши људи, мушкараца

Slično: 
Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a