Skip to main content

Andana značenje

šta znači Andana

Na latinici: Definicija i značenje reči Andana (ital. andana) niz brodova povezanih u luci.

Reč Andana sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. андана) низ бродова повезаних у луци.


Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a