Skip to main content

Andante značenje

šta znači Andante

Na latinici: Definicija i značenje reči Andante (ital. andante) muz. kao u hodu, lagano; kao imenica: komad u laganom tempu.

Reč Andante sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. анданте) муз. као у ходу, лагано; као именица: комад у лаганом темпу.


Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a