Skip to main content

Andantino značenje

šta znači Andantino

Na latinici: Definicija i značenje reči Andantino (ital. andantino) muz. malo laganije, umereno.

Reč Andantino sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. андантино) муз. мало лаганије, умерено.


Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a