Skip to main content

Andantino značenje

Šta znači Andantino

Na latinici: Definicija i značenje reči Andantino (ital. andantino) muz. malo laganije, umereno.

Reč Andantino napisana unazad: onitnadna

Andantino se sastoji od 9 slova.

Šta je Andantino

На Ћирилици: (итал. андантино) муз. мало лаганије, умерено.

Slično: 
Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a