Skip to main content

Andarini značenje

šta znači Andarini

Na latinici: Definicija i značenje reči Andarini (ital. andarini) pl. duguljasto--okrugli rezanci u obliku graška.

Reč Andarini sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. андарини) пл. дугуљасто--округли резанци у облику грашка.


Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a