Skip to main content

Andezit značenje

šta znači Andezit

Na latinici: Definicija i značenje reči Andezit min. vrsta vulkanske stene olovno-- cinkane rude (naziv po planinama Andama).

Reč Andezit sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: мин. врста вулканске стене оловно-- цинкане руде (назив по планинама Андама).


Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a