Skip to main content

Anđeo značenje

šta znači Anđeo

Na latinici: Definicija i značenje reči Anđeo (od grčke reči: angelos vesnik)teologija: božji glasnik, polubožansko biće.

Reč Anđeo napisana unazad: anđeo i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. ангелос весник) теол. божји гласник, полубожанско биће.

Slično: 
Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a