Skip to main content

Anđeo značenje

šta znači Anđeo

Na latinici: Definicija i značenje reči Anđeo (od grčke reči: angelos vesnik)teologija: božji glasnik, polubožansko biće.

Reč Anđeo sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. ангелос весник) теол. божји гласник, полубожанско биће.


Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a