Skip to main content

Andosirati značenje

šta znači Andosirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Andosirati (fr. endosser)trgovina: potpisati me-nicu na poleđini i time je preneti na drugog.

Reč Andosirati napisana unazad: itarisodnA i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. ендоссер) трг. потписати ме-ницу на полеђини и тиме је пренети на другог.

Slično: 
Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a