Skip to main content

Andosirati značenje

šta znači Andosirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Andosirati (fr. endosser)trgovina: potpisati me-nicu na poleđini i time je preneti na drugog.

Reč Andosirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. ендоссер) трг. потписати ме-ницу на полеђини и тиме је пренети на другог.


Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a