Skip to main content

Andosman značenje

šta znači Andosman

Na latinici: Definicija i značenje reči Andosman (fr. endossement)trgovina: potpis menice na poleđini, prenos menice.

Reč Andosman sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. ендоссемент) трг. потпис менице на полеђини, пренос менице.


Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a