Skip to main content

Andosman značenje

šta znači Andosman

Na latinici: Definicija i značenje reči Andosman (fr. endossement)trgovina: potpis menice na poleđini, prenos menice.

Reč Andosman napisana unazad: namsodnA i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. ендоссемент) трг. потпис менице на полеђини, пренос менице.

Slično: 
Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a