Skip to main content

Andragatija značenje

šta znači Andragatija

Na latinici: Definicija i značenje reči Andragatija (od grčke reči: andragathia) muževnost, hrabrost; vrlina, čestitost.

Reč Andragatija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. андрагатхиа) мужевност, храброст; врлина, честитост.


Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a