Skip to main content

Andramolje značenje

šta znači Andramolje

Na latinici: Definicija i značenje reči Andramolje (od grčke reči: chondromallon gruba vuna) stvari bez vrednosti, prnje, dronjci, drangulije.

Reč Andramolje sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. цхондромаллон груба вуна) ствари без вредности, прње, дроњци, дрангулије.


Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a