Skip to main content

Andreceum značenje

šta znači Andreceum

Na latinici: Definicija i značenje reči Andreceum (od grčke reči: apeg, andros čovek, muž, oikion kuća, stanište) bog. skup svih prašnike u cvetu.

Reč Andreceum sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. апег, андрос човек, муж, оикион кућа, станиште) бог. скуп свих прашнике у цвету.


Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a