Skip to main content

Androgamija značenje

šta znači Androgamija

Na latinici: Definicija i značenje reči Androgamija (od grčke reči: apeg, andros, gamos brak) biol. oplođenje muškoga gameta ženskim.

Reč Androgamija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. апег, андрос, гамос брак) биол. оплођење мушкога гамета женским.


Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a